Nadalco Training

Freestyle Systeem

Het is bekend dat een paard een kuddedier is. Als prooidier is een paard afhankelijk van de kudde voor wat betreft bescherming. Binnen de kudde gelden strikte regels en een duidelijke hiërarchie. Deze regels geven een paard rust en een gevoel van veiligheid omdat het dier altijd weet waar hij aan toe is. De kudde bestaat uit leiders (leidende merrie), verzorgers (zogende merries), verdedigers (hengst), middengroep en opgroeiende jeugd. De leider moet een dominante uitstraling hebben, in de goede zin van het woord. Het is dus een zeer belangrijke en positieve eigenschap. Het volgen van een leider zit een paard dus in de genen, mits deze leider rust, zekerheid en vertrouwen uitstraalt. Ook is communicatie binnen de kudde van essentieel belang. Als er niet gecommuniceerd zou worden zouden de onmisbare regels niet langer gehandhaafd worden en verloor de kudde zijn van levensbelang zijnde structuur. Het paard heeft enkele verbale uitdrukkingen maar het grootste deel van de onderlinge communicatie gebeurt door middel van lichaamstaal.

In de training van een paard willen we het, altijd aanwezige, vluchtgedrag van het paard onder controle gaan krijgen en de gevoeligheid van het paard dusdanig aanpassen dat het in onze maatschappij kan functioneren. Het is belangrijk te weten wie de leider is, dat schept duidelijkheid en rust. In onze relatie met het paard moeten we het paard een alternatieve ‘kudde’ aanbieden. Om een stabiele minikudde van mens en paard te vormen moet er een kleine vertaalslag gemaakt worden zodat we enkele wetten van de kudde kunnen gebruiken in onze relatie met het paard. Emiel Voest heeft binnen het door hem ontwikkelde Freestyle Systeem deze vertaalslag gemaakt met gebruik making van de natuurlijke eigenschappen van het paard met betrekking tot lichaamstaal, communicatie en samenwerking. Door de technieken die gebruikt worden in de training wordt de leiderschapspositie van de mens vastgesteld. Het goed leren toepassen van lichaamstaal is daarbij van essentieel belang, omdat het paard daar zeer gevoelig voor is. Dit leidt tot een duidelijke communicatie tussen trainer en paard met als logisch gevolg vertrouwen in elkaar en de wil tot samenwerking. Vanuit deze basis kan het paard op een fijne en verantwoorde manier verder afgericht en/of getraind worden.

Het Freestyle Systeem is opgebouwd uit de onderdelen loswerken, grondwerk, dubbele lange lijnen en rijden. Zie hiervoor ´Methoden´.

Alles wat een paard doet onder dwang begrijpt hij niet en is ook niet fraai om te zien (Xenophon).